Ρυθμιστής πίεσης κομπρέσορα – Compressor pressure regulator

40.00