Παλέτα για ανάμειξη χρωμάτων - Stone palette for mixing colors and decoration
Παλέτα για ανάμειξη χρωμάτων – Stone palette for mixing colors and decoration