Μεγάλος νυχοκόπτης με την Ελληνική σημαία 12τεμ. 9.5cm
Μεγάλος νυχοκόπτης με την Ελληνική σημαία 12τεμ. 9.5cm

Εξαντλημένο