Κεραμικό φρεζάκι μπλε Α18 – Ceramic nail drill bit

2.00