Κεραμικό φρεζάκι κόκκινο Β2 – Ceramic nail drill bit

4.00