Κεραμικό φρεζάκι κόκκινο Β18 – Ceramic nail drill bit

4.00