Κεραμικό φρεζάκι κίτρινο Α4 – Ceramic nail drill bit

2.00