Διαφανής ταινία στερέωσης χωρίς ίχνη - Διάφανη Κολλητική Ταινία - Transparent non-trace mounting tape
Διαφανής ταινία στερέωσης χωρίς ίχνη – Διάφανη Κολλητική Ταινία – Transparent non-trace mounting tape

Εξαντλημένο