Βάρη ακρών - Βάρη χεριών και ποδιών 3kg
Βάρη ακρών – Βάρη χεριών και ποδιών 3kg

Εξαντλημένο