Βάρη ακρών - Βάρη χεριών και ποδιών 3kg
Βάρη ακρών – Βάρη χεριών και ποδιών 1.5kg – Arm and leg weights

Εξαντλημένο