Αποστειρωτής Εργαλείων Ξηράς Θερμότητας Κλίβανος 300W CH-360T - Sanitizing box
Αποστειρωτής Εργαλείων Ξηράς Θερμότητας Κλίβανος 300W CH-360T – Sanitizing box